Секції конференції

A. Інтелектуальні технологічні системи і комплекси.

B. Комп’ютерне моделювання та експериментальні дослідження матеріалів і покриттів.

С. Теоретичні та експериментальні дослідження в технологіях сучасного машинобудування.

D. Механотроніка. Розробка автоматизованих та роботизованих систем.

E. Сучасні технології утилізації промислових відходів.

F. Інноваційні процеси, експертні системи та економічна ефективність технологій в машинобудуванні.