Правила оформлення тез

Обсяг тез доповіді: 2-3 повністю заповнені сторінки формату А5.

Мова: українська, англійська, польська.

Текст тез формується у текстовому редакторі “Microsoft Word”, шрифт ‒ Times New Roman; кегль ‒ 11, інтервал – 1, абзацний відступ ‒ 1,0 см.

Розміри полів сторінок: верхнє, нижнє, зовнішнє, внутрішнє – 20 мм.

Список посилань (до 10 найменувань) оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 та формується у порядку посилання у тексті.

Формули набираються в редакторі формул пакету Microsoft Word.

Приклад форматування та оформлення окремих елементів тез наведено ТУТ